پاورپوینت بررسی هوش های چندگانه

مطالب دیگر:
📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه كاشي 28 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه كامپيوتر📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه كشاورزي📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه كنترل كيفيت QC و راهبران نظرية كيفيت 36 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه ماهواره📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه مخابرات 33 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه مختصر رياضيات 30 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه مصرف چوب 45 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه معماري 32 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه مهندسي صنايع 19 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه موشكي ايران📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه مينياتور📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه نفت 100 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه نفت📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه نور 16 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه نوغانداري 32 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه هواشناسي در ايران 19 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه هوش مصنوعي 60 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و اهداف صندوق بيمه محصولات کشاورزي📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و سير تكاملي درجنگهاي شيميايي دنيا 23 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران 138 ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و مبدأ زيره سبز 52ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه و مبدأ پيدايش هلو 89 ص
پاورپوینت بررسی هوش های چندگانه|41021564|nzm|اِن زِد|لینک خرید فایل|دانلود پاورپوینت بررسی هوش های چندگانه,تحقیق بررسی هوش های چندگانه,مقاله بررسی هوش های چندگانه,پاورپوینت بررسی هوش های چندگانه,بررسی هوش های چندگانه,هوش ,چندگانه
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت بررسی هوش های چندگانه آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

در 23 اسلاید قابل ویرایشگاردنر(1983) هفت هوش
گاردنر(1999) نه هوش

توانایی های هوشی بشر در مقوله های متفاوتی طبقه بندی می شود.


هوش زبانی هوش ریاضی - منطقی هوش مكانی هوش حركتی - جسمانی هوش موسیقیایی هوش میان فردی هوش درون فردی هوش طبیعت گرا هوش وجودی
شرایط را برای تجارب عملی آماده می سازد.

M I معلم روش تدریس خود را از زبانی به تصویری و از تصویری به . . . تغییر می دهد.
كلاس را گروه بندی می كند.
فرصت اندیشیدن را فراهم می كند.
از ابزار های متنوع در آموزشی استفاده می كند.

تكنیك های آموزش هوش زبانی

قصه گویی
افكار بكر (نقشه ذهنی، نمودار ون )
انتشار نوشته ها
ضبط صوتهوش زبانی

توانایی استفاده از زبان خودتان و دیگر زبانها برای فهماندن مقاصد خود به دیگران و درک مقاصد آنان.

یک گفتگوی رادیویی درباره ------ تولید کنید.
درباره ------ بحث کنید.
درباره ------ یک شعر، قصه، یا مقاله بنویسید.

هوش منطقی - ریاضی

توانایی درک اصول علت و معلولی به گونه ای شبیه به درک دانشمندان یا منطق دانان، استفاده از استلال کمی و ریاضی به گونه ای شبیه به استفاده ریاضی دانان


مطلب ------ را به یک فرمول ریاضی تبدیل کنید.
یک آزمایش علمی دربارة ------ طرح و اجرا کنید.
با استدلال منطقی ------ را توضیح دهید.
هوش فضایی

توانایی بازنمایی جنبه های فضایی دنیا در ذهن خود، مانند خلبانان، بازیکنان شطرنج، نقاشان، مجسمه سازان یا آرشیتکت ها


برای ------ یک نمودار، نقشه، یا طرح بکشید.
یک اثر هنری تولید کنید که ------ را نشان دهد.
یک بازی با چوب یا ورق ------ خلق کنید.
تكنیك های آموزش هوش حركتی - جسمانی

واكنش های بدنی
نمایشی
مفاهیم حركتی
نقشه های بدنی
تكنیك های آموزشی

هوش بدنی - جنبشی

توانایی استفاده از قسمتی یا تمامی بدن خود برای حل یک مسئله، تولید یک فراورده، یا عمل کردن شبیه به ورزشکاران یا بازیگران.


با یک حرکت یا تعدادی حرکت ----- را نشان دهید.
یک ------ بسازید.
یک برنامة گردش علمی به منظور ------ طراحی کنید و در آن شرکت نمایید.
هوش طبیعت گرایانه

توانایی درک طبیعت و دنیای مدرن از راه تمیز قائل شدن بین موجودات طبیعی زنده و غیرزنده و اشیاء ساخته شدة دست انسان و دسته بندی کردن آنها.


تغییرات ایجاد شده در محیط زندگی خود را توضیح دهید.
توضیح دهید که از حیوانهای خانگی، حیوانهای وحشی، باغچه،؛ چگونه مواظبیت به عمل می آورید؟
اشیاء طبیعی را نقاشی کنید یا از آنها عکس بگیرید.